Kunstenaars en Stijlen
Impressionisme, Symbolisme, Expressionisme, Kubisme, De Stijl, Constructivisme, Surrealisme, Abstract Expressionisme, Pop Art, e.a.
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

              

 

 

 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we kunnen zien dat 'vormkrachten' in de prenatale ontwikkeling van kunstenaars van betekenis zijn voor de artistieke ontwikkeling van die kunstenaars. Deze 'vormkrachten' vertonen een samenhang met planeetconjuncties tijdens de periode van de zwangerschap. In de eerste voorbeelden hebben we één 'vormkracht' laten zien in het werk van de schilders Edgar Fernhout en Piet Mondriaan. Deze 'vormkracht' werd aangegeven door verschillende conjuncties met de planeet Saturnus. In het onderzoek laat de 'vormkracht' van Saturnus verschillende vormen van abstractie zien.

Pablo Picasso 1881 - 1973

Het werk van Picasso is uniek door zijn doorlopende stijlontwikkeling. Van zijn vroege werk, naar de eerste periode in Parijs, waarna de Blauwe Periode ontstaat, dat langzaam overgaat in de Roze Periode. Les Demoiselles d'Avignon is een eerste stap naar de stijlontwikkelingen die daarop zullen volgen: Analytisch Kubisme en Synthetisch Kubisme. Daarmee is de stijlontwikkeling nog niet gestopt. Er volgen nog een Classicisme, een expressieve uiting in het schilderij de Guernica. In de jaren 40 en 50 ontstaat nog een productie aan keramische objecten. Daartussen in bespeelt Picasso alle materialen en technieken, van beeldhouwen, grafische technieken als etsen en linosnede. 

Het werk van Picasso hebben we kunnen onderzoeken op 'vormkrachten' tijdens zijn prenatale ontwikkeling. Het fenomeen van 'een doorlopende stijlontwikkeling'  hebben we daarmee kunnen verklaren. Onderstaand overzicht laat dat in beknopte vorm zien. We laten het volgen door een overzicht van werken van Picasso, met diverse links naar een website waarin het werk van Picasso uitgebreid wordt besproken.

 Het vroege werk


We zien portretten van zijn beide ouders, gemaakt in 1896 als Picasso 15 jaar oud is. Daarnaast twee zelfportetten uit hetzelfde jaar. En daar weer naast een zelfportret als een 18de eeuws edelman, en een portret van Filips IV ugemaakt in 1897, en als laatste een portret in de stijl van El Greco uit 1899.

De vaardigheden lieten zich al op jeugdige leeftijd zien. In Madrid ging hij naar het museum om voorbeelden te hebben om te schilderen.

Het vroege werk van Picasso beschrijven we uitgebreid op 'picasso.punt.nl'


Eerste Parijse periode, invloeden van Henry Toulouse-Lautrec

In oktober 1900 ging Picasso samen met zijn vriend Casagemas naar Parijs. In bovenstaande schilderijen zien we de invloeden van Henri Toulouse-Lautrec.


Blauwe periode

In de zomer van 1901 ging Picasso voor de tweede maal naar Parijs. Zijn vriend Casagemas was er gebleven en had in de winter zelfmoord gepleegd. Picasso maakte enkele schilderijen met de dood van Casagemas als onderwerp. In deze tijd ontstond de zogenaamde "Blauwe Periode".

Deze periode loopt samen met de tijd in de prenatale ontwikkeling van Picasso, als de Zon en Jupiter ingaand conjunct lopen op de Saturnus.

De 'vormkrachten' van Saturnus laten zich zien op verschillende manieren: 

 - als de kleur blauw, in het werk van Picasso, in het werk van Edgar Fernhout, in het werk van Marc Chagall, in hetw erk van Paul Cézanne, in het werk van Vincent van Gogh,

 - als geometrische vormen, in het kubisme, bij verschillende kunstenaars, hieronder te zien bij Picasso.

 - als abstraktie, zelfs non-figuratieve kunst.

De blauwe periode is uitgebreid beschreven op de website over Picasso.


Blauwe periode overlopend in de Roze periode

In april 1904 verhuisde Picasso definitief naar Parijs. In 1904-1905 werden zijn leefomstandigheden beter, zo had Picasso enkele tentoonstellingen, verkocht werk aan Leo en Gertrude Stein voor 800 frank, een astronomisch bedrag in die tijd. De kunsthandelaar Ambroise Vollard kocht een aantal schilderijen voor 2000 frank. En ook de Russische verzamelaar Sergej Sjtsjoekin kocht een aantal werken. 

Als onderwerp verschijnt de 'Kunstenmakersfamilie', met artiesten en potsenmakers, ogenschijnlijk een vrolijk lijkende wereld, maar even melancholiek als de bedelaars uit de blauwe periode.

De Roze Periode hangt samen met de 'vormkracht' van een uitgaande Zon-Jupiter conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso, op 22 april 1881.

Deze periode beschrijven we uitgebreid op 'picasso.punt.nl'

 

Roze periode en "les demoiselles d'Avignon" 

 

De Roze Periode krijgt zijn vervolg in onderwerpen als het vrouwelijk naakt. Fernande Olivier werd zijn model, later ook zijn levensgezellin. In mei 1906 ging Picasso met Fernande naar Barcelona en naar Gosol, in de Pyreneën. Hij schilderde landschappen en naar model, en de plaatselijke boerenbevolking.

In augustus 1906 keerde Picasso terug naar Parijs. Hier ontstonden de eerste schilderijen, geïnspireerd door Iberische sculpturen. De figuren hebben een duidelijke plastische vormgeving, het licht/donker versterkt de vorm tot hoekige vlakken. Het zijn de eerste aanwijzingen voor het ontstaan van een nieuwe manier van uitbeelden.

Het jaar 1907 laat een fundamentele verandering zien in het werk van Picasso. Het werk "Les demoiselles d'Avignon" ontstond, met meer dan 800 voorbereidende schetsen, in negen maanden uitgevoerd. In juli 1907 is het schilderij voltooid.

Deze nieuwe vorm van uitbeelden wordt aangegeven in de prenatale ontwikkeling door de Zon-Neptunus conjunctie, op 4 mei 1881. De 'vormkracht Zon-Neptunus' laat zich zien in het 'uiteenvallen' van de vormen in de voorstelling. De figuurgroep 'lost op' in vlakken die zich nauwelijks onderscheiden van de achtergrond.

De ontstaansgeschiedenis van het schilderij "Les Demoiselles d'Avignon" wordt toegelicht op 'picasso.punt.nl'

  

Het analytisch kubisme

 

Het analytisch kubisme is een manier van werken, waarin de voorstelling wordt vereenvoudigd, van uit verschillende standpunten wordt gezien, en waarbij de voorgrond én achtergrond in elkaar overlopen. In de portretten van Ambroise Vollard en Wilhelm Uhde is de kleurgeving monochroom geworden, waardoor voorgrond en achtergrond nog meer in elkaar overgaan.

Picasso ontwikkelde het Kubisme samen met Georges Braque. Deze samenwerking is heel nauw, de kunstenaars zochten elkaar op in hun ateliers, namen zelfs schilderijen van elkaar mee naar het eigen atelier, om op door te werken. Deze samenwerking tussen Picasso en Braque hebben we beschreven en toegelicht in een eigen artikel

Deze manier van werken loopt synchroon aan de periode in de prenatale ontwikkeling van Picasso, waarin Venus conjunct Saturnus loopt, op 19 mei 1881.

Het analytisch kubisme is uitgebreid beschreven op de website over Picasso.

 

Het synthetisch kubisme

In het synthetisch kubisme worden voorstellingen samengesteld met bestaand materiaal, als gekleurd papier, muziekpapier, bedrukte stoffen, uitgeknipte woorden uit kranten. Alle materialen worden op het doek aangebracht met lijm. Er worden ook materialen als hout en marmer nagebootst, de structuren worden in de nog natte verf aangebracht met 'kammen'. Deze collage-techniek is nieuw in de schilderkunst. Picasso gaat het ook ruimtelijk gebruiken, in de assemblages van gitaren.

Deze periode van werken valt samen met een Venus-Saturnus conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso, op 5 juni 1881.

Ook deze stijlperiode beschrijven we meer uitgebreid op de website over Picasso.

 

De jaren na 1914

Met het jaar 1914 veranderde er veel in het leven van Picasso. Georges Braque werd opgeroepen voor militaire dienst. In 1915 overleed zijn vriendin Eva. In 1917 ging hij met Jean Cocteau mee naar Rome en ontwierp decors en kostuums voor het ballet "Parade" dat werd opgevoerd door het "Ballet Russe". Hier ontmoette hij ook Igor Strawinsky.

In deze periode maakte Picasso veel portretfoto's die hij later uitwerkte als schilderij of tekening. We zien in deze tijd verschillende stijlen naast elkaar gebruikt worden, realistisch, kubistisch, expressionistisch.

 

ClassicismeRond 1920 ontstond een vorm vam 'classicisme', waarin figuren heel plastisch, ruimtelijk werden weergegeven, alsof het beeldhouwwerken zijn. Tijdens deze periode wisselde Picasso met gemak van stijl, we zien collageachtige schilderijen als de "drie muzikanten", maar ook tekeningen die vervolgens met kleur worden uitgewerkt, als de "zittende harlekijn".

De werkwijze waarin de voorstelling werd begonnen met een tekening, zoals de "Zittende Harlekijn" uit 1923, zien we ook gebruikt in de portretten die Picasso maakte van zijn zoon in "Paul als Harlekijn". Deze werkwijze valt samen met een Mars-Saturnus conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso, op 6 juli 1881. Mars en Saturnus zien we veel voorkomen bij die kunstenaars die de tekening gebruiken in hun kunst, ook als grafische techniek, het etsen.

Het plastisch vormgegeven 'classicisme' valt samen met een Mars-Jupiter conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso, op 22 juli 1881. De 'vormkracht' van een Jupiter zien we heel vaak optreden bij beeldhouwers, die plastisch, ruimtelijke werken maken.

Deze periode bespreken we uitgebreid op de website over Picasso.

 

Eind jaren 20

In deze jaren ontstonden werken in diverse stijlen. Picasso gebruikte al naar gelang het hem uitkwam, in kleurrijke kubistische stillevens, in de "drie dansers", in het  "atelier van de beeldhouwer". Rond 1929 ontstond werk met een expressieve, zelfs agressieve lading, in het "naakt in een stoel" en het "zelfportret met vrouwenkop".

De "drie dansers" valt samen met het een Mars-Neptunus conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso, op 14 juli 1881. Het werk vertoont overeenkomsten met "Les demoiselles d'Avignon" uit 1907, dat samenviel met een Zon-Neptunus conjunctie.

De expressieve, agressieve werken uit de jaren rond 1929 vallen samen met een Mars-Pluto conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso, op 2 augustus 1881.

 

Jaren rond 1930

Begin jaren dertig zien we de vervormingen en agressieve beelden zich afwisselen met stillevens , waarna een nieuwe fase aanbreekt. Maria thérèse Walter verschijnt in de schilderijen als de nieuwe levensgezellin van Picasso, in dromerige, sensuele halfnaakte figuren.

 

Het ontstaan van het schilderij "Guernica"

Als Picasso begin 1937 de opdracht krijgt om voor het Spaanse paviljoen op de Wereldtentoonstelling een muurschildering te maken, weet hij nog niet welk onderwerp hij daar voor zal gebruiken. Als op 26 april 1937 de Spaanse plaats Guernica wordt gebombardeerd door Duitse en Italiaanse bommenwerpers, staat zijn keuze vast. Hij schilderde in één maand het doek "Guernica", van 349 bij 776 cm. Het laat de verschrikkingen zien van deze gebeurtenis. De fotografe Dora Maar maakte gedurende het hele werkproces foto's.

Het ontstaan van de "Guernica" viel samen met een Zon-Mercurius-Uranus conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso.

We zien Uranus aspekten altijd samengaan met expressieve vormen van Kunst, bij Edvard Munch, bij Maurice de Vlaminck, Jan Sluijters, Emil Nolde, Marino Marini, en bij de Dadaïsten, in hun provocerende optredens in het Cabaret Voltaire.

 

Het onstaan en de uitvoering van de "Guernica", geïllustreerd met de foto's van Dora Maar zijn te vinden op de website over Picasso.

 

1940 - 1945

Picasso is een van de weinige kunstenaars die tijdens de oorlog in Frankrijk, in Parijs blijven. Schilderijen uit die tijd laten een sober leven zien, in de donkere stillevens. 

Deze perode in het leven en werk van Picasso beschrijven meer uitgebreid op de website over Picasso.

 

Jaren na de bevrijding


In deze jaren kreeg Picasso een nieuwe relatie, met Françoise Gilot, en kwamen er opnieuw kinderen, en er ontstond een geheel nieuwe collectie keramiek.

Deze creativiteit valt samen met een Venus-Uranus conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Picasso.

Het wordt uitgebreid beschreven op een andere plaats.

 

De jaren 50


Ook deze jaren werden gekemnerkt door een nieuwe relatie, met Jacqueline Roque, te zien in de schilderijen.

Het zijn ook jaren waarin Picasso vele 'remakes'maakt van beroemde meesterwerken, als "Las Meninas" van Velasquez, en meer .....

Te lezen op 1957 Las meninas

 

Eind jaren 60 en begin 70, tot 1974


Tot aan zijn dood in 1973 bleef Picasso creatief.

.... wordt nog verder uitgeschreven ....Grafische technieken

... wordt nog uitgeschreven .............Beeldhouwen

... wordt nog uitgeschreven ...............Keramiek

... wordt nog uitgeschreven .................
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl