Kunstenaars en Stijlen
Impressionisme, Symbolisme, Expressionisme, Kubisme, De Stijl, Constructivisme, Surrealisme, Abstract Expressionisme, Pop Art, e.a.
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

Het werk van de conceptuele kunstenaar Bas Jan Ader bestaat uit slechts enkele korte videos. "Fall I" en "Fall II" uit het jaar 1970 laat een eerste idee zien van 'zwaartekracht'. Ludiek in beeld gebracht door letterlijk van een dak af te rollen, en met je fiets een gracht in te rijden.

Latere kunstenaars zijn daar op doorgegaan met "Gravity Art".
In "I'm too sad to tell you" uit 1971 laat de kunstenaar zijn emoties de vrije loop.

In 1971 volgden nog "Broken Fall" (organic), "Night Fall" en "Broken Fall" (geometric).

In 1975 wilde Bas Jan Ader in een klein zeilbootje de Atlantische Oceaan overvaren. "In Search of the Miraculous" zou hem noodlottig worden.

Fenomenologische onderzoek

In een fenomenologisch onderzoek naar beeldende processen bij kunstenaars, hebben we kunnen vaststellen dat 'vormkrachten' werkzaam in de prenatale ontwikkeling en in de progressies, terug te zien zijn in het werk van die kunstenaars.

Deze 'vormkrachten' laten zich in verband brengen met planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling en progressies van kunstenaars.

In het onderzoek hebben we ook naar het werk van Bas Jan Ader gekeken. Het laat bijzondere dingen zien.

Overzicht 'vormkrachten'

Onderstaand overzicht geeft alle 'vormkrachten' (planeetaspekten) weer, die een rol hebben gespeeld in het leven en werk van Bas Jan Ader.

We gaan dat verder toelichten.De werken van Bas Jan Ader hebben allemaal iets 'noodlottigs'. Om met een bos bloemen in je hand, met je fiets een gracht in te rijden, geeft een dubbele betekenis, welke niet vrolijk stemt. Evenals "Night Fall" waarin door eigen handelen het opeens stikke donker wordt. Zo is zijn overtocht van de Atlantische Oceaan, ook wel te beschouwen, "In Search of the Miraculous" veronderstelt iets moois te zullen vinden, maar het loopt anders af.

Bas Jan Ader had en aantal 'vormkrachten' werkzaam in zijn prenatale ontwikkeling en in zijn progressies, die tegengesteld zijn aan elkaar.

De 'vomkrachten' aangegeven door Uranus-aspekten zijn ideaal voor het tot uitdrukking brengen van ideeën. 

Deze 'vormkracht' Uranus wordt alleen gevolgd door de 'vormkrachten' van Saturnus. Deze 'vormkracht' heeft iets tweeslachtigs.

Aan de ene kant geeft het het werk van kunstenaars vorm en vorm-abstraktie, zoals bij de kubisten en abstrakte schilders als Mondriaan.

In het voorbeeld van Bas Jan Ader zien we een heel andere kant van deze 'vormkracht'. Het is treffend dat Bas Jan Ader zich met 'zwaartekracht' bezighield.

De 'vormkrachten' kunnen enerzijds betrekking hebben op de aard van het kunstwerk, maar geeft ook algemeen menselijke eigenschappen.

In het voorbeeld van Bas Jan Ader zijn dat vooral, de 'zwaarte', en verdriet in "I'm too sad to tell you".

Het is een 'coïncidentie' dat Bas Jan Ader zijn avontuur van een Atlantische overtocht begon op de dag, dat er een Nieuwe Maan op Saturnus was. Geen gunstig gegeven om je op weg te begeven. Zeker als je weet dat hij op dat moment in zijn 'progressies' een Zon-Saturnus conjunctie had. Zie daarvoor bovenstaande tabel.


... wordt op dit monent  verder aangevuld .........


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl